dilluns, 7 de juliol de 2014

Espiral

Espiral

He vist tanta violència, tanta.
En cada paraula, en cada gest, en cada fet.

Ens aboquen a l’odi.
I l’odi ens aboca a ells.

En cada paraula, en cada gest, en cada fet.
He desitjat tanta violència, tanta.